ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

พ.ศ. 2560

ก่อตั้งบริษัท โดยมีมูลค้า 9 พันล้านบาทในตลาดหุ้น ตั้่งอยู่ ณ อาคาร Wall Street 13th

พ.ศ. 2562

ย้ายที่ทำการบริษัท ไปยังประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ย้ายที่ทำการบริษัท ไปยังประเทศไทย จังหวัดพะเยา และขายหุ้น 40% ให้กับ Google Inc.